De impact van Engels op de wereldwijde economie en handel

Engels leren

Engels is al eeuwenlang wereldwijd een dominante taal en blijft een van de belangrijkste talen ter wereld. Het is een veel gesproken taal, die gebruikt wordt voor zaken, onderwijs en culturele uitwisseling. De impact van het Engels op de wereldeconomie en -handel is op vele manieren zichtbaar.

 

Engels leren als tweede taal

 

Wie Engels leert als tweede taal, heeft toegang tot een breder scala aan economische mogelijkheden dan wie dat niet doet. Door in het Engels te kunnen communiceren, hebben mensen meer kans op beter betaalde banen of op toegang tot internationale markten. Internationaal opererende bedrijven geven bijvoorbeeld de voorkeur aan kandidaten die vloeiend Engels spreken. Dit geeft hen een voorsprong bij de concurrentie met niet-Engelssprekende sollicitanten.

 

Globalisering

Het vermogen om in het Engels te communiceren stelt landen ook in staat hun middelen beter te richten op globaliseringsinspanningen en wereldwijde handelsrelaties te onderhouden die anders onmogelijk zouden zijn. Een groot deel van succesvolle wereldwijde handel is het vermogen om elkaars gewoonten, culturen en talen te begrijpen. Internationale bedrijven zullen eerder overeenkomsten sluiten met landen waar er wederzijds begrip is tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, omdat zij het Engels gemeenschappelijk gebruiken.

 

Economische kansen in het buitenland

Engels opent ook nieuwe economische mogelijkheden in het buitenland voor mensen uit niet-Engelstalige landen die hun kennis van de taal als hefboom kunnen gebruiken wanneer ze naar het buitenland verhuizen of werk zoeken in het buitenland. Mensen die Engels kennen, kunnen vaak gemakkelijker een visum krijgen of werk vinden in het buitenland. Kennis van meer dan één taal kan nuttig zijn bij het onderhandelen over zakelijke overeenkomsten met bedrijven uit verschillende landen, omdat het een eventuele taalbarrière helpt overbruggen.

 

Onderwijstechnologieën

Engels heeft ook een impact gehad op onderwijstechnologieën via online leerplatforms zoals Coursera, Udacity en Lynda, die cursussen aanbieden in verschillende talen, maar vooral gericht op het aanleren van basisconcepten door middel van Engels lesmateriaal. Dit biedt zowel lerenden als leraren toegang tot onderwijsmogelijkheden wereldwijd die anders niet beschikbaar zouden zijn geweest als het Engels niet op grote schaal als internationale taal voor communicatiedoeleinden was ingevoerd. Bovendien bieden universiteiten over de hele wereld programma’s aan die volledig in het Engels worden gegeven, zodat studenten uit verschillende landen samen aan projecten kunnen werken zonder zich zorgen te hoeven maken over effectieve communicatie als gevolg van verschillen in hun moedertaal of dialect.

 

Conclusie

De conclusie is dat de invloed van het Engels op de wereldeconomie en -handel onmiskenbaar is, vanwege het wijdverbreide gebruik ervan over de grenzen heen en de rol die het speelt bij het overbruggen van communicatiekloven tussen mensen uit verschillende landen, terwijl het internationale betrekkingen vergemakkelijkt door globalisering, het scheppen van werkgelegenheid in het buitenland, het bieden van toegang tot onderwijstechnologieën en het bevorderen van culturele uitwisseling tussen landen wereldwijd.